Tips för bättre inspelning

Spela in på ett möte

Placera din IC-inspelare nära de som pratar på mötet. Du kan minska buller (vibrationer från bordet m.m.) genom att placera IC-inspelaren på ett mjukt tyg, som t.ex. en näsduk.

För inspelning av ett möte, är det lämpligt att välja ”Auto Voice Rec” eller ”Meeting” i Scene Select-funktionen.

Spela in en föreläsning/presentation

Vänd din IC-inspelare så att de inbyggda mikrofonerna är riktade mot föreläsaren/presentatören.

För inspelning av en föreläsning/presentation, är det lämpligt att välja ”Lecture” i Scene Select-funktionen.

Spela in en röstanteckning

När du talar in i de inbyggda mikrofonerna, håll din IC-inspelare strax bredvid munnen så att de inbyggda mikrofonerna inte tar upp andningsljud.

För inspelning av en röstanteckning, är det lämpligt att välja ”Auto Voice Rec” eller ”Voice Notes” i Scene Select-funktionen.

OBS!

  • Medan du håller din IC-inspelare, se till att de inbyggda mikrofonerna inte tar upp prasslande ljud.

Spela in en intervju

Vänd din IC-inspelare så att de inbyggda mikrofonerna är riktade mot intervjuobjektet.

För inspelning av en intervju, är det lämpligt att välja ”Auto Voice Rec” eller ”Interview” i Scene Select-funktionen.

Spela in ett framträdande med akustisk musik

Med din IC-inspelare kan du spela in djupt stereoljud genom att placera den nära musikinstrumenten. Men om du placerar IC-inspelaren ovanpå ett piano för att spela in ett pianoframträdande, till exempel, kommer den att spela in både vibrationsljud från pianot och själva musiken. Se till att placera IC-inspelaren vid sidan om pianot för att undvika att önskade oljud spelas in.

Med Sound Organizer 2 kan du använda inspelade filer med musikframträdanden för att skapa egna musik-CD också. [Närmare information]

För inspelning av ett framträdande med akustisk musik, är det lämpligt att välja ”Soft Music” i Scene Select-funktionen.

Om ljudet i den inspelade filen är förvrängt, kan du välja ” Built-in Mic Sensitivity” på OPTION-menyn och ställa in ”For Music” på ”Low(Music)” för att minska distorsionen för nästa inspelning. [Närmare information]

Spela in ett framträdande med högljudd musik

Placera din IC-inspelare på ett avstånd på 1 till 2 meter från musikerna.

För inspelning av ett framträdande med högljudd musik, är det lämpligt att välja ”Loud Music” i Scene Select-funktionen.

OBS!

  • Om ljudet i den inspelade filen är förvrängt, placera IC-inspelaren längre bort för att spela in framträdanden.