Minska brus under inspelning (Recording Filter)

Med Recording Filter-funktionen, kan du minska brus i inspelningarna.

  1. Välj ” Settings” - ”Recording Settings” - ”Recording Filter” från HOME-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”NCF(Noise Cut)” eller ”LCF(Low Cut)” och tryck sedan på .

  3. Tryck och håll ned BACK/HOME för att återgå till HOME-menyn.
    För att återgå till skärmen innan du visade HOME-menyn, tryck på souni_stopSTOP.

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:
Avbryter Recording Filter-funktionen.
NCF(Noise Cut):
Tar bort högfrekventa ljud, utom för mänskliga röster, samt lågfrekventa ljud (standardinställning).
LCF(Low Cut):
Tar bort lågfrekventa ljud, inklusive störande ljud från projektorer och ljud från stark blåst.

OBS!

  • Medan ”Audio IN” är vald för ”Ext. Input Setting” eller FM-radioinspelning (endast ICD-UX560F / ICD-UX565F) pågår, kan Recording Filter-funktionen inte användas.

Tips

  • För att avbryta inställningsprocessen för Recording Filter-funktionen, välj ”OFF” i steg 2.