Minska brus i uppspelningsljudet så att mänskliga röster hörs tydligare – Clear Voice-funktionen

Clear Voice-funktionen minskar omgivande ljud så att mänskliga röster framträder klart och tydligt. Du hör mänskliga röster tydligare i uppspelningsljudet.

  1. Medan uppspelningen är i vänteläge eller pågår, välj ”Clear Voice” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”Clear Voice 1” eller ”Clear Voice 2” och tryck sedan på .

Beskrivningar av menyobjekt

Du kan välja ett av följande objekt:

OFF:
Stänger av Clear Voice-funktionen (standardinställning).
Clear Voice 1 ():
Minskar omgivande ljud och justerar ljudstyrkan i mänskliga röster till optimal nivå så att mänskliga röster hörs tydligare.
Clear Voice 2 ():
Minskar omgivande ljud ännu mer än "Clear Voice 1" så att mänskliga röster blir ännu tydligare.

OBS!

  • Medan uppspelning med den inbyggda högtalaren eller uppspelning av filerna i ” Music” pågår, kan Clear Voice-funktionen inte användas.