Spela in med de inbyggda mikrofonerna

I det följande beskrivs de grundläggande stegen för inspelning med den valda känslighetsnivån för de inbyggda mikrofonerna och det valda inspelningsläget.

OBS!

 • Om du oavsiktligt rör din IC-inspelare eller om ett föremål kommer i kontakt med den medan inspelning pågår, kan det hända att prasslande ljud eller skrapljud spelas in.

Tips

 • Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning eller lyssnar på inspelningen. För anvisningar om medhörning under inspelning, se Medhörning under inspelning av ljud.
 1. Välj ” Record” på HOME-menyn, och tryck sedan på .

  Väntelägesskärmen för inspelning visas i teckenfönstret.

 2. Vänd din IC-inspelare så att de inbyggda mikrofonerna () är riktade mot den önskade ljudkällan.

 3. Tryck på souni_recREC/PAUSE.

  Funktionsindikatorn () lyser rött.

  Du behöver inte hålla souni_recREC/PAUSE intryckt under inspelning.

  Medan inspelningen pågår, visas peak-mätarna () för att ange de aktuella och optimala inspelningsnivåerna för ingångsljudet. För mer information om peak-mätarna, se Om peak-mätarna som anger inspelningsnivåerna.

 4. Tryck på souni_stopSTOP för att avbryta inspelningen.

  Please Wait”-animeringen och väntelägesskärmen för inspelning visas.

  Du kan nu trycka på för att spela upp filen som du just precis har spelat in.

OBS!

 • Medan ”Please Wait”-animeringen visas i teckenfönstret, sparar din IC-inspelare filen till minneslagringen. Om din IC-inspelare får ström från ett eluttag, koppla inte från USB-nätadaptern (medföljer ej) för att undvika att data skadas.

Tips

 • Inspelade filer lagras i ”FOLDER01” under ”Recorded Files” som standard. För att ändra målmappen för fillagring av inspelade filer, se Ändra målmappen för fillagring.
 • Du kan också trycka på souni_recREC/PAUSE för att starta inspelning medan uppspelning pågår eller en meny visas i teckenfönstret.
 • Du kan också trycka på souni_recREC/PAUSE för att pausa en pågående inspelning medan en meny visas i teckenfönstret.
 • Inspelade filer namnges som ”(inspelningsdatum)_(inspelningstid).(filformat)” (t.ex. 151010_0706.mp3).
 • Medan uppspelning pågår eller i vänteläge, kan du trycka på och hålla souni_recREC/PAUSE för att ställa din IC-inspelare i pausläge för inspelning. Det är praktiskt för att justera inspelningsnivån utan att behöva spela in onödiga ljuddata.