Ändra ett mappnamn

Du kan ändra namnet på mapparna för lagring av filerna som du spelar in med din IC-inspelare genom att välja ett mappnamn från mallen.

  1. Välj ” Recorded Files” på HOME-menyn, och tryck sedan på .
  2. Tryck på eller för att välja ”Folders”, och tryck sedan på .
  3. Välj ”Built-In Memory” eller ”SD Card” på Folders-skärmen.
  4. Tryck på eller för att välja den mapp du vill byta namn på.
  5. Välj ”Change Folder Name” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  6. Tryck på eller för att välja önskat mappnamn och tryck sedan på .

    Please Wait”-animeringen visas i teckenfönstret och mappnamnet ändras.

OBS!

  • Du kan inte ändra namnet på mappar i ” Music”.

Tips

  • Ett löpnummer (01 till 10) läggs till varje mappnamn som ett suffix. Om du väljer ett mappnamn som redan finns, kommer extra mappar med samma namn att ges ett löpnummer (02 till 10) som suffix.