Inspelning av IC-inspelarens uppspelningsljud på en extern enhet

Du kan ansluta en extern enhet till din IC-inspelare och spela in det uppspelade ljudet från din IC-inspelare.

Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning.

  1. Anslut ena änden på en ljudanslutningskabel till (hörlurar)-ingången på IC-inspelaren och den andra änden till den externa ingången på de externa enheten.
  2. Tryck på på IC-inspelaren och inspelningsknappen på den externa enheten samtidigt för att starta uppspelningen på IC-inspelaren och inspelningen på den externa enheten.
    Uppspelningen från IC-inspelaren spelas in på den externa enhet.
  3. Tryck på souni_stopSTOP på IC-inspelaren och på stoppknappen på den externa enheten.