Skapa en mapp

Du kan skapa en mapp i ”Recorded Files” på HOME-menyn.

  1. Välj ”Recorded Files” på HOME-menyn, och tryck sedan på .
  2. Tryck på eller för att välja ”Folders” som filsökningskategori, och tryck sedan på .
  3. Välj ”Built-In Memory” eller ”SD Card” på Folders-skärmen, och tryck sedan på .
  4. Välj ”Create Folder” på OPTION-menyn, och tryck sedan på .

  5. Välj eller för att välja ett mappnamn från mallen.

    En ny mapp skapas.

OBS!

  • Det går inte att skapa en mapp i ”Music”.