Fönstret Sound Organizer 2 (endast för Windows)

 1. Hjälp

  Visar hjälpen för Sound Organizer 2. För information om användning, se respektive hjälpavsnitt.

 2. Fillistan för Sound Organizer 2 (My Library)

  Visar en lista över filer som ingår i My Library i Sound Organizer 2 i enlighet med en viss användning.

  Recording Files: Visar en lista över inspelade filer.

  Filer som du har spelat in med din IC-inspelare visas i det här biblioteket när de importeras.

  Music: Visar en lista över musikfiler.

  Låtar som du har importerat från musik-CD-skivor visas i det här biblioteket.

 3. Fillistan för IC-inspelaren

  Visar filer som har lagrats i den anslutna IC-inspelarens inbyggda minne eller på microSD-kortet.

 4. Redigeringsläge knapp

  Visar redigeringsområdet där du kan redigera en fil.

 5. Quick Operation Guide knapp

  Visar Quick Operation Guide för att guida dig igenom de grundläggande funktionerna i Sound Organizer 2.

 6. Sidlist (Importera/Överför)

  IC Recorder: Visar fönstret för överföring. En lista över filer på en ansluten enhet visas.

  Import CD: Visar fönstret för import av innehållet på en musik-CD.

  Burn CD/DVD: Visar fönstret för att bränna en skiva.

 7. Överföringsknappar

  : Överför filerna från Sound Organizer 2 till den anslutna IC-inspelarens inbyggda minne eller microSD-kortet.

  : Importerar filerna från den anslutna IC-inspelarens inbyggda minne eller microSD-kortet till My Library i Sound Organizer 2.