Valokuvien toisto

Toistaa tallennetut kuvat.

  1. Vaihda toistotilaan painamalla (Toisto) -painiketta.
  2. Valitse kuva kiekkopainikkeella.
    • Jatkuvalla kuvauksella tai intervallikuvauksella otetut kuvat näytetään yhtenä ryhmänä. Voit toistaa ryhmän kuvia painamalla kiekkopainikkeen keskiötä.

Vihje

  • Tuote luo muistikorttiin kuvatietokantatiedoston kuvien tallentamista ja toistamista varten. Kuvaa, jota ei ole rekisteröity kuvatietokantatiedostoon, ei ehkä toisteta oikein. Jos haluat toistaa muilla laitteilla otettuja kuvia, rekisteröi kuvat kuvatietokantaan valitsemalla MENU (Asetus)[Pal. kuvatietokanta].
  • Jos toistat kuvia heti jatkuvan kuvauksen jälkeen, monitorissa saattaa näkyä kuvake, joka osoittaa, että dataa kirjoitetaan/kirjoittamista odottavien kuvien määrän. Eräät toiminnot eivät ole käytettävissä kirjoituksen aikana.
  • Voit suurentaa kuvaa myös kaksoisnapauttamalla monitoria. Lisäksi voit vetää ja siirtää suurennettua sijaintia monitorissa. Valitse [Kosketustoiminto]-asetukseksi [Käytössä] etukäteen.