Toistettavan muistikortin valitseminen (Valitse toiston muisti)

Valitsee toistettavan muistikorttipaikan.

  1. MENU (Toisto) → [Valitse toiston muisti] → haluttu paikka.

Valikkokohteen tiedot

Paikka 1:
Valitsee paikan 1.
Paikka 2:
Valitsee paikan 2.

Huomautus

  • Mitään kuvia ei toisteta, jos valitussa paikassa ei ole muistikorttia. Valitse paikka, johon on asetettu muistikortti.
  • Kun valitaan [Pvm. -näkymä] kohdassa [Katselutila], kamera toistaa muistikortilta vain kuvat, jotka on valittu [Valitse toiston muisti]-toiminnolla.