Läh. älyp. -toiminto: Lähetä älypuhelim.

Voit siirtää valokuvia tai XAVC S -videoita, hidastettuja videoita ja nopeutettuja videoita älypuhelimeen ja katsella niitä. PlayMemories Mobile -sovelluksen täytyy olla asennettuna älypuhelimeen.

 1. MENU (Verkko) → [Läh. älyp. -toiminto][Lähetä älypuhelim.] → haluttu asetus.
  • Jos toistotilassa painetaan (Lähetä älypuhelim.) -painiketta, [Lähetä älypuhelim.] -toiminnon asetusnäyttö tulee esiin.
 2. Jos tuote on valmis siirtoon, tietonäyttö näkyy tuotteessa. Yhdistä älypuhelin ja tuote käyttämällä näitä tietoja.
  • Älypuhelimen ja tuotteen yhdistämisen asetusmenettely vaihtelee älypuhelimen mukaan.

Valikkokohteen tiedot

Valitse tällä laitteella:
Valitsee tuotteesta kuvan, joka siirretään älypuhelimeen.

(1) Valitse [Tämä kuva], [Kaikki tällä pvm:llä] tai [Useita kuvia].

 • Näytettävät vaihtoehdot voivat vaihdella kamerassa valitun katselutilan mukaan.

(2) Jos valitset [Useita kuvia], valitse haluamasi kuvat painamalla kiekkopainikkeen keskiötä ja paina sitten MENU[Syötä].

Valitse älypuhelimella:
Näyttää kaikki tuotteen muistikorttiin tallennetut kuvat älypuhelimessa.

Huomautus

 • Voit siirtää vain kameran muistikorttiin tallennettuja kuvia.
 • Voit siirtää vain kuvia, jotka on tallennettu muistikortille, joka on toistettavassa muistikorttipaikassa. Jos haluat vaihtaa toistettavan muistikorttipaikan, valitse MENU → (Toisto) → [Valitse toiston muisti] → haluttu paikka.
 • Voit valita älypuhelimeen lähetettävän kuvan kooksi [Alkuperäinen], [2M] tai [VGA].
  Jos haluat vaihtaa kuvakokoa, katso seuraavat vaiheet.
  • Android-älypuhelin
   Käynnistä PlayMemories Mobile ja muuta kuvakokoa valitsemalla [Asetukset][Kopioinnin kuvakoko].
  • iPhone/iPad
   Valitse asetusvalikosta PlayMemories Mobile ja muuta kuvakokoa valitsemalla [Kopioinnin kuvakoko].
 • RAW-kuvat muunnetaan JPEG-muotoon, kun ne lähetetään.
 • AVCHD ‑muotoisia videoita ei voi lähettää.
 • Älypuhelimeen ei voi siirtää XAVC S 4K -videoita tai [120p]/[100p]-muodossa tallennettujen XAVC S HD -videoiden alkuperäistä dataa. Voit siirtää vain välimuistivideoita.
 • Älypuhelimen mukaan siirrettyä videota ei välttämättä voida toistaa oikein. Video ei esimerkiksi toistu sujuvasti, tai ääni ei kuulu.
 • Valokuvan, videon, hidastetun videon tai nopeutetun videon muodon mukaan sitä ei välttämättä voi toistaa älypuhelimella.
 • Tuote jakaa [Lähetä älypuhelim.] -yhteystiedot sellaisen laitteen kanssa, jolla on oikeus muodostaa yhteys. Jos haluat vaihtaa laitteen, jolla on oikeus muodostaa yhteys tuotteeseen, nollaa yhteystiedot noudattamalla näitä vaiheita. MENU (Verkko) → [Wi-Fi-asetukset][Nollaa SSID/salas.]. Kun yhteystiedot on nollattu, älypuhelin täytyy rekisteröidä uudelleen.
 • Kun [Lentokonetila]-asetuksena on [Käytössä], tuotetta ja älypuhelinta ei voi yhdistää. Valitse [Lentokonetila] -asetukseksi [Ei käytössä].
 • Kun siirretään useita kuvia tai pitkiä videoita, on suositeltavaa syöttää kameraan virtaa vaihtovirtasovittimella (mukana) pistorasiasta.