FINDER/MONITOR

Asettaa näytön vaihtamistavan etsimen ja monitorin välillä.

  1. MENU(Kamera- asetukset2) → [FINDER/MONITOR] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen:
Kun katsotaan etsimeen, silmäanturi reagoi ja näyttö siirtyy automaattisesti etsimeen.
Etsin(manuaalinen):
Monitori sammuu, ja kuva näytetään vain etsimessä.
Näyttö(manuaal.):
Etsin sammuu, ja kuva näytetään aina monitorissa.

Vihje

  • Voit määrittää [FINDER/MONITOR]-toiminnon haluamaasi näppäimeen.
    MENU(Kamera- asetukset2) → [Oma painike], [Oma painike] tai [Oma painike] → määritä [Finder/Monitor-val.] haluamaasi näppäimeen.
  • Jos haluat säilyttää etsimen näytön tai monitorinäytön, valitse [FINDER/MONITOR]-asetukseksi [Etsin(manuaalinen)] tai [Näyttö(manuaal.)] etukäteen.
    Voit pitää monitorin pois päältä, kun irrotat silmäsi etsimestä tallentamisen aikana, asettamalla monitorinäytön tilaan [Ei näyttöä] käyttämällä DISP-painiketta. Valitse MENU → (Kamera- asetukset2) → [DISP-painike][Näyttö] ja lisää valintamerkki kohtaan [Ei näyttöä] etukäteen.

Huomautus

  • Kun monitori on vedetty ulos, kameran silmäanturi ei tunnista lähestyvää silmää, vaikka [FINDER/MONITOR]-asetukseksi olisi valittu [Automaattinen]. Kuva näytetään edelleen monitorissa.