HDMI-asetukset: REC-ohjain (video)

Jos kamera liitetään ulkoiseen tallentimeen/soittimeen, voit kauko-ohjata tallenninta/soitinta aloittamaan/lopettamaan tallennuksen kameran avulla.

  1. MENU (Asetus) → [HDMI-asetukset][REC-ohjain] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Kamera voi lähettää tallennuskomennon ulkoiselle tallentimelle/soittimelle.
Kamera lähettää tallennuskomentoa ulkoiselle tallentimelle/soittimelle.
Ei käytössä:
Kamera ei voi lähettää tallennuksen aloitus-/lopetuskomentoa ulkoiselle tallentimelle/soittimelle.

Huomautus

  • Saatavana [REC-ohjain]-yhteensopiville ulkoisille tallentimille/soittimille.
  • Kun käytetään [REC-ohjain]-toimintoa, valitse kuvaustilaksi (Video).
  • Kun [TC-lähtö]-asetukseksi on valittu [Ei käytössä], toimintoa [REC-ohjain] ei voi käyttää.
  • Vaikka olisi näkyvissä, ulkoinen tallennin/soitin ei välttämättä toimi oikein tallentimen/soittimen asetusten tai tilan mukaan. Tarkista ennen käyttöä, että ulkoinen tallennin/soitin toimii oikein.