Suurenna alk. suur.

Asettaa alkusuurennuskertoimen, kun toistetaan suurennettuja kuvia.

  1. MENU (Toisto) → [Suurenna alk. suur.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vakiosuurennus:
Näyttää kuvan vakiosuurennuksella.
Edellinen suurennus:
Näyttää kuvan edellisellä suurennuksella. Edellinen suurennus säilytetään, vaikka toistozoomaustilasta poistuttaisiin.