Kansion nimi

Valokuvat tallennetaan kansioon, joka luodaan automaattisesti muistikortin DCIM-kansioon. Voit muuttaa tapaa, jolla kansioiden nimet määritetään.

  1. MENU(Asetus) → [Kansion nimi] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vakiomuoto:
Kansion nimen muoto on seuraava: kansion numero + MSDCF.
Esimerkki: 100MSDCF
Pvm-muoto:
Kansion nimen muoto on seuraava: kansion numero + V (viimeinen numero)/KK/PP.
Esimerkki: 10090405 (Kansion numero: 100, päivämäärä: 05.04.2019)

Huomautus

  • [Kansion nimi]-asetuksia ei voi muuttaa videoille.