IPTC-tiedot

Valokuviin voidaan tallennuksen aikana kirjoittaa IPTC-tietoja*. Luo ja muokkaa IPTC-tietoja käyttämällä IPTC Metadata Preset -sovellusta (http://www.sony.net/iptc/help/) ja kirjoita tiedot muistikortille etukäteen.

*IPTC-tiedot koostuvat digitaalisen kuvan metatietoattribuuteista, jotka International Press Telecommunications Council on standardoinut.

  1. MENU(Asetus) → [IPTC-tiedot] → haluttu asetuskohde.

Valikkokohteen tiedot

Kirjoita IPTC-tiedot:
Määrittää, kirjoitetaanko valokuviin IPTC-tietoja. ([Käytössä]/[Ei käytössä])
  • Jos valitaan [Käytössä], -kuvake ilmestyy kuvausnäyttöön.
Rekist. IPTC-tiedot :
Tallentaa IPTC-tiedot muistikortilta kameraan. Valitse [Paikka 1] tai [Paikka 2] muistikortiksi, jolta IPTC-tiedot luetaan.

Vihje

  • Kun toistetaan IPTC-tietoja sisältäviä kuvia, -kuvake näkyy näytössä.
  • Lisätietoja IPTC Metadata Preset -sovelluksen käytöstä on seuraavalla tukisivulla.
    http://www.sony.net/iptc/help/

Huomautus

  • Aina kun IPTC-tietoja tallennetaan, kameraan aiemmin tallennetut tiedot korvataan.
  • IPTC-tietoja ei voi muokata tai tarkistaa kamerassa.
  • Jos haluat poistaa kameraan tallennetut IPTC-tiedot, palauta kameran alkuasetukset.
  • Poista IPTC-tiedot nollaamalla kamera ennen sen lainaamista tai luovuttamista.