Muistikorttia koskevia huomautuksia

 • Jos kuvia otetaan ja poistetaan toistuvasti pitkään, muistikortilla olevan tiedoston tiedot voivat pirstoutua ja videokuvaus voi keskeytyä kesken kuvauksen. Jos näin tapahtuu, tallenna kuvat tietokoneeseen tai muuhun tallennuspaikkaan ja suorita sitten toiminto [Alusta] käyttämällä tätä kameraa.
 • Älä poista akkua tai muistikorttia, irrota USB-kaapelia tai sammuta kameraa, kun käytön merkkivalon palaa. Muistikortilla olevat tiedot voivat vahingoittua.
 • Muista varmuuskopioida tiedot niiden turvaamiseksi.
 • Kaikkien muistikorttien toimivuutta ei taata.
 • SDXC-muistikortille tallennettuja kuvia ei voi tuoda eikä toistaa tietokoneilla tai AV-laitteilla, jotka eivät ole exFAT-yhteensopivia USB-kaapelilla liitettyinä. Varmista, että laite on exFAT-yhteensopiva, ennen kuin liität sen kameraan. Jos liität kameran yhteensopimattomaan laitteeseen, saatat saada kehotteen alustaa kortti. Älä koskaan alusta korttia tämän kehotuksen takia, sillä toimenpide poistaa kaikki kortilla olevat tiedot. (exFAT on SDXC-muistikorteissa käytettävä tiedostojärjestelmä.)
 • Älä altista muistikorttia vedelle.
 • Älä iske, taivuta tai pudota muistikorttia.
 • Muistikorttia ei saa käyttää tai säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
  • Kuumat paikat, kuten auringonpaisteeseen pysäköidyn auton sisätilat
  • Suoralle auringonvalolle altistuvat paikat
  • Kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä aineita
 • Jos muistikorttia käytetään lähellä alueita, joissa on voimakasta magnetisoitumista, tai paikoissa, joissa on staattista sähköä tai sähköhäiriöitä, muistikortilla olevat tiedot voivat vahingoittua.
 • Älä koske muistikortin liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
 • Älä jätä muistikorttia pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen vahingossa.
 • Älä pura tai muunna muistikorttia.
 • Muistikortti voi olla kuuma, jos sitä on juuri käytetty pitkään. Käsittele sitä varovasti.
 • Tietokoneessa alustettu muistikortti ei välttämättä toimi tuotteen kanssa. Alusta muistikortti käyttämällä tätä tuotetta.
 • Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee muistikortin ja käytetyn laitteiston yhdistelmän mukaan.
 • Älä paina kovasti, kun kirjoitat kortin muistiinpanoalueelle.
 • Älä kiinnitä tarraa muistikorttiin tai muistikorttisovittimeen.
 • Jos muistikortin kirjoitussuojaus- tai poistosuojauskytkin on LOCK-asennossa, kuvia ei voi tallentaa eikä poistaa. Aseta tässä tapauksessa kytkin tallennusasentoon.
 • Memory Stick Micro ‑tallennusvälineen tai microSD-muistikortin käyttäminen tämän tuotteen kanssa:
  • Muista asettaa muistikortti sille tarkoitettuun sovittimeen. Jos muistikortti asetetaan tuotteeseen ilman muistikorttisovitinta, korttia ei ehkä voi poistaa tuotteesta.
  • Kun muistikortti asetetaan muistikorttisovittimeen, varmista, että muistikortti asetetaan oikein päin niin pitkälle kuin se menee. Jos korttia ei aseteta oikein, seurauksena voi olla toimintahäiriö.
 • Tietoja Memory Stick PRO Duo- ja Memory Stick PRO-HG Duo ‑tallennusvälineistä:
  • Tämä Memory Stick on varustettu MagicGate-toiminnolla. MagicGate on salaustekniikkaa käyttävä tekijänoikeuksia suojaava tekniikka.
   Tällä tuotteella ei voi suorittaa tietojen tallennusta/toistoa, joka vaatii MagicGate-toimintoja.
  • Erittäin suurta tiedonsiirtonopeutta rinnakkaisliitännän kautta tuetaan.