Valotuksen korjaus

Normaalisti valotus asetetaan automaattisesti (automaattivalotus). Voit tehdä koko kuvasta kirkkaamman tai tummemman automaattivalotuksen asettaman valotusarvon perusteella säätämällä [Valotuksen korjaus] -arvoa vastaavasti plus- tai miinuspuolelle (valotuskorjaus).

 1. Kierrä valotuksen korjauspainiketta (A).

  + (yli) -puoli:
  Kuvista tulee kirkkaampia.

  - (ali) -puoli:
  Kuvista tulee tummempia.

  • Voit säätää valotuksen korjausarvoa alueella -3,0 EV – +3,0 EV.
  • Voit varmistaa kuvausnäytössä asetetun valotuksen korjausarvon.

   Monitori

   Etsin

Valotuksen korjausarvon asettaminen MENU-valikon avulla

Valotuksen korjausarvoa voidaan säätää alueella -5.0 EV – +5.0 EV, kun valotuksen korjauspainike on asennossa 0.

MENU (Kamera- asetukset1) → [Valotuksen korjaus] → haluttu asetus.

Huomautus

 • Valotuskorjausta ei voi suorittaa seuraavissa kuvaustiloissa:
  • [Älykäs automaatti]
 • Kun käytetään [Käsivalotus]-toimintoa, valotuskorjaus voidaan suorittaa vain, kun [ISO]-asetukseksi on valittu [ISO AUTO].
 • Valotuksen korjauspainikkeen asetukset ovat etusijalla MENU-valikon toimintoon [Valotuksen korjaus] tai [Valitsim. Ev-korjaus] nähden.
 • Kuvauksen aikana näytössä näkyy vain arvo -3,0 EV ja +3,0 EV sekä vastaava kuvan kirkkaus. Jos valotuksen korjausarvo asetetaan tämän alueen ulkopuolelle, sillä ei ole vaikutusta kuvan kirkkauteen näytössä, mutta se vaikuttaa tallennettavaan kuvaan.
 • Voit säätää valotuksen korjausarvoa alueella -2,0 EV – +2,0 EV videoita varten.
 • Jos kuvaat kohdetta äärimmäisen kirkkaassa tai hämärässä tai jos käytät salamaa, et ehkä saa tyydyttävää lopputulosta.
 • Kun asetat valotuksen korjauspainikkeen muusta asennosta asentoon 0, valotuksen arvoksi vaihtuu 0 [Valotuksen korjaus]-asetuksesta riippumatta.