Nykyisen tarkennusalueen tallentaminen (AF-alueen tall.) (valokuva)

Tarkennuskehys voidaan siirtää ennalta määritettyyn kohtaan tilapäisesti käyttämällä mukautettua näppäintä. Toiminto on hyödyllinen kuvattaessa tilanteita, joissa kohteen liikkeet ovat ennustettavissa, esimerkiksi urheilussa. Tämän toiminnon avulla tarkennusaluetta voidaan vaihtaa nopeasti tilanteen mukaan.

Tarkennusalueen tallentaminen

 1. MENU (Kamera- asetukset1) → [AF-alueen tall.][Käytössä].
 2. Aseta tarkennusalue haluttuun paikkaan ja pidä sitten Fn (Toiminto) -painike painettuna.

Tallennetun tarkennusalueen palauttaminen

 1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Oma painike] → haluttu näppäin, ja valitse sitten [Tall. AF-alue pidossa].
 2. Aseta kamera kuvaustilaan, pidä painettuna näppäin, johon [Tall. AF-alue pidossa] on määritetty, ja ota sitten kuvia painamalla suljinpainiketta.

Vihje

 • Kun tarkennuskehys tallennetaan käyttämällä [AF-alueen tall.] -toimintoa, tallennettu tarkennuskehys vilkkuu monitorissa.
 • Jos [Tall. AF-al. vaihto] -toiminto määritetään mukautettuun näppäimeen, voit käyttää tallennettua tarkennuskehystä pitämättä näppäintä painettuna.
 • Jos [Tall. AF-alue+AF p.] -toiminto määritetään mukautettuun näppäimeen, suoritetaan automaattitarkennus käyttämällä tallennettua tallennuskehystä, kun näppäintä painetaan.

Huomautus

 • Tarkennusaluetta ei voi tallentaa seuraavissa tilanteissa:
  • Tilapyörän asetuksena on joko (Video) tai
  • Kun [Kosketustarkennus]-toimintoa suoritetaan
  • Kun käytetään digitaalista zoomaustoimintoa
  • Kun [Kosketusseuranta]-toimintoa suoritetaan
  • Tarkennuksen aikana
  • Tarkennuksen lukituksen aikana
 • [Tall. AF-alue pidossa] -toimintoa ei voi määrittää kohteeseen [Vasen painike], [Oikea painike] tai [Alas-painike].
 • Tallennettua tallennusaluetta ei voi kutsua seuraavissa tilanteissa:
  • Tilapyörän asetuksena on (Automaattinen tila), (Video) tai
 • Kun [AF-alueen tall.] -asetukseksi on valittu [Käytössä], [Lukitse käyttöosat] -asetukseksi lukitaan [Ei käytössä].