Kuvien suojaaminen (Suojaa)

Suojaa kuvat tahattomalta poistamiselta. Suojatuissa kuvissa näkyy merkki .

  1. MENU(Toisto) → [Suojaa] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Useita kuvia:

Suojaa valitut kuvat.

(1) Valitse suojattava kuva ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä. Valintaruudussa näkyy -merkki. Jos haluat peruuttaa valinnan, paina keskiötä uudelleen ja poista -merkki.

(2) Jos haluat suojata muita kuvia, toista vaihe (1).

(3) MENU[OK].

Kaikki tässä kansiossa:
Suojaa kaikki valitun kansion kuvat.
Kaikki tällä pvm:llä:
Suojaa kaikki valittuna päivänä otetut kuvat.
Peru Kaikki tässä kans.:
Poistaa kaikkien valitun kansion kuvien suojauksen.
Peru Kaikki tällä pvm:llä:
Poistaa kaikkien valittuna päivänä otettujen kuvien suojauksen.
Kaikki tämän ryhm. kuv.:
Suojaa kaikki valitussa ryhmässä olevat kuvat.
Peruuta kaikki ryhmässä:
Poistaa kaikkien valitussa ryhmässä olevien kuvien suojauksen.

Vihje

  • Jos määrität [Suojaa]-toiminnon haluamaasi näppäimeen valitsemalla MENU → (Kamera- asetukset2) → [Oma painike], voit suojata kuvia tai peruuttaa suojauksen helposti painamalla näppäintä.[Suojaa] -toiminto on oletusarvoisesti määritetty C3-painikkeeseen.
  • Jos valitaan ryhmä kohdassa [Useita kuvia], kaikki ryhmässä olevat kuvat suojataan. Jos haluat valita ja suojata tiettyjä ryhmässä olevia kuvia, suorita [Useita kuvia] ryhmän kuvien ollessa näkyvissä.

Huomautus

  • Valittavissa olevat valikkokohteet vaihtelevat [Katselutila]-asetuksen ja valitun sisällön mukaan.