Oletusasetusarvojen luettelo

Seuraavat ovat oletusasetusarvoja.

Asetusten oletusarvojen palauttaminen

Valitse MENU→(Asetus) → [Palauta][Kameran asetusten palaut.] tai [Palauta tehdasarvoihin][Syötä].

Vain rajoitettuja kohteita voidaan nollata toiminnolla [Kameran asetusten palaut.]. Katso seuraavat taulukot. Jos valitaan [Palauta tehdasarvoihin], kameran kaikkien asetusten oletusarvot palautetaan.

Kamera- asetukset1

MENU-kohteet  Oletusasetusarvo Voidaan palauttaa käyttämällä toimintoa [Kameran asetusten palaut.]
Tiedostomuoto JPEG
RAW-tied.tyyppi Pakattu
JPEG-laatu Hieno
JPEG-kuvakoko (kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [3:2]) L: 24M
JPEG-kuvakoko (kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [16:9]) L: 20M
JPEG-kuvakoko (kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [1:1]) L: 16M
JPEG-kuvakoko (kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [3:2] tallennettaessa APS-C-vastaavassa koossa) L: 10M
JPEG-kuvakoko (kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [16:9] tallennettaessa APS-C-vastaavassa koossa) L: 8.7M
JPEG-kuvakoko (kun [Kuvasuhde]-asetukseksi on valittu [1:1] tallennettaessa APS-C-vastaavassa koossa) L: 6.9M
Kuvasuhde 3:2
APS-C/Super 35mm Automaattinen
Pitkän valot. KV Käytössä
Suuren ISO:n KV Normaali
Väriavaruus sRGB
Objektiivin kompen. (Varjostuksen komp.) Automaattinen
Objektiivin kompen. (Krom.ab. komp.) Automaattinen
Objektiivin kompen. (Vääristymän komp.) Ei käytössä
Itselauk. tyyppi Itselauk. (yksittäisk.)
Haarukointiaset. (Haarukointityyppi) Jatkuva haarukointi
Haarukointiaset. (Itsel. haarukoinnissa) Ei käytössä
Haarukointiaset. (Haaruk.järj.) 0→-→+
/ Palauta
/ Muisti
Valitse muisti Paikka 1
Tall. oma kuvausas.
Interv.kuvaustoim.(Intervallikuvaus) Ei käytössä
Interv.kuvaustoim.(Kuvauksen aloit.aika) 1 sekunti
Interv.kuvaustoim.(Kuvausväli) 3 sekuntia
Interv.kuvaustoim.(Kuvien määrä) 30
Interv.kuvaustoim.(AE-seurannan herkk.) Keskisuuri
Interv.kuvaustoim.(Suljint. intervallikuv.) Elektroninen suljin
Interv.kuvaustoim.(Kuvausvälin priorit.) Ei käytössä
AF-S-prioriteettias. Tasapainoinen
AF-C-prioriteettias. Tasapainoinen
Tarkennusalue Laaja
Tarkennusasetukset
Tark.alueen raja
Vaihd. P/V-AF-al. Pois
AF-valaisin Automaattinen
Kasv./Silmä-AF-as. (Kasv./silm. etusij. AF) Käytössä
Kasv./Silmä-AF-as. (Kohteentunnistus) Ihminen
Kasv./Silmä-AF-as. (Val. oik./vas. silmä) Automaattinen
Kasv./Silmä-AF-as. (Kasvontun. kehysn.) Ei käytössä
Kasv./Silmä-AF-as. (Eläimen silmänäyttö) Käytössä
AF-seur. herkkyys 3(Vakio)
Aukkotoi. AF-tilassa Vakio
AF sulkimella Käytössä
Esi-AF Ei käytössä
Eye-Start AF Ei käytössä
AF-alueen tall. Ei käytössä
Poista tall. AF-al.
AF-alueen aut. tyhj. Ei käytössä
Näytä jatk. AF-alue Käytössä
Tark.pisteen kierto Ei kierrä
AF-mikrosäätö* (AF-säätöasetus)

* Tätä kohdetta ei palauteta, vaikka valittaisiin [Kameran asetusten palaut.] tai [Palauta tehdasarvoihin].

Ei käytössä
AF-mikrosäätö* (Tyhjennä)

* Tätä kohdetta ei palauteta, vaikka valittaisiin [Kameran asetusten palaut.] tai [Palauta tehdasarvoihin].

AF-mikrosäätö* (määrä)

* Tätä kohdetta ei palauteta, vaikka valittaisiin [Kameran asetusten palaut.] tai [Palauta tehdasarvoihin].

±0
Tark.kehyksen väri Harmaa
Valotuksen korjaus ±0,0
Nollaa EV-korjaus Nollaa
ISO-asetus (ISO) ISO AUTO
ISO-asetus (ISO-alueen raja) ISO 50 – ISO 204800
ISO-asetus (ISO AUTO min.sul.n. Vakio
Mittausmuoto Monipiste
Kasv. etus. mon.mitt. Käytössä
Pistemittauspiste Keskikohta
Valotusaskel 0,3 EV
AEL sulkimella Automaattinen
Valotuks. vakios. ±0,0
Salaman tila Automaattisalama
Salamakorjaus ±0,0
Val.korj.aset. Vallits&salama
Langaton salama Ei käytössä
Punasilm. vähennys Ei käytössä
Valkotasapaino Automaattinen
AWB-prioriteettias. Vakio
DRO/Autom. HDR D-alueen optimointi: autom.
Luova asetus Vakio
Kuvatehoste Ei käytössä
AWB-luk. laukais. Ei käytössä
Tark. suurennus
Tark. suurennusaika Ei rajaa
Ens. tark. suuren. x1,0
AF tark. suuren. Käytössä
MF-apu Käytössä
Korostusasetus (Korostusnäyttö) Ei käytössä
Korostusasetus (Korostustaso) Keskisuuri
Korostusasetus (Korostusväri) Valkoinen
Kasvojen rekister.
Rek. kasvot etusijalla Käytössä

Kamera- asetukset2

MENU-kohteet  Oletusasetusarvo Voidaan palauttaa käyttämällä toimintoa [Kameran asetusten palaut.]
Valotustila Ohjelmoitava
Valotustila Ohjelmoitava
Tiedostomuoto XAVC S HD
Tallennusasetus (kun [Tiedostomuoto]-asetukseksi on valittu [XAVC S 4K]) 24p 60M/25p 60M
Tallennusasetus (kun [Tiedostomuoto]-asetukseksi on valittu [XAVC S HD]) 60p 50M/50p 50M
Tallennusasetus (kun [Tiedostomuoto]-asetukseksi on valittu [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
H&N-asetukset ( Tallennusasetus) 30p/25p
H&N-asetukset ( Kuvanopeus) 120fps/100fps
Proxy-tallennus Ei käytössä
AF-nopeus Normaali
AF-seur. herkkyys Vakio
Autom. hid. suljin Käytössä
Tark. Suur. alussa x1,0
Ääniasetus Käytössä
Äänen nauhoitustas. 26
Autom. tasonäyt. Käytössä
Äänilähdön ajoitus Live
Tuulen äänen vaim. Ei käytössä
Merkkinäyttö Ei käytössä
Merkkiasetukset (Keski) Ei käytössä
Merkkiasetukset (Kuvasuhde) Ei käytössä
Merkkiasetukset (Turva-alue) Ei käytössä
Merkkiasetukset (Ohjainkehys) Ei käytössä
Videovalotila Virtalinkki
Video sulkimella Pois
Suljintyyppi Automaattinen
Elekt. etuverhon sulj. Käytössä
Vapautus ilman obj. Ota käyttöön
Vapautus ilm. korttia Ota käyttöön
SteadyShot Käytössä
SteadyShot-asetuks. (SteadyShot-säätö) Automaattinen
SteadyShot-asetuks. (SteadyS.-polttoväli) (kun [SteadyShot-säätö]-asetukseksi on valittu [Manuaalinen]) 8 mm
Zoom
Zoom-asetus Vain optinen zoom
Zoomausrenk. kierto Vasen(W)/Oikea(T)
DISP-painike (Näyttö) Näytä kaikki tied.
DISP-painike (Etsin) Taso
FINDER/MONITOR Automaattinen
Etsimen kuvanop. Korkea
Seepra-asetus (Seepranäyttö) Ei käytössä
Seepra-asetus (Seeprataso) 70
Apuviiva Ei käytössä
Valotuks. asetusopas Ei käytössä
Live View -näyttö Tehoste käytössä
Kuvausaloitusnäyttö Ei käytössä
Kuvausajastusnäyttö Käytössä: Tyyppi 1
Jatk. kuv. pituus Ei näytetä
Automaatt. katselu Ei käytössä
Oma painike (Säätökiekko) Ei asetettu
Oma painike (Mukautuspainike 1) Valkotasapaino
Oma painike (Mukautuspainike 2) Tarkennusalue
Oma painike (Mukautuspainike 3) Suljintyyppi
Oma painike (Mukautuspainike 4) Kosketustoim. valinta
Oma painike (Monival. keskipain.) Vakiotarkennus
Oma painike (Keskipain. toiminto) Silmä-AF
Oma painike (Vasen painike) Ei asetettu
Oma painike (Oikea painike) ISO
Oma painike (Alas-painike) Ei asetettu
Oma painike (AEL-painiketoiminto) AEL-pito
Oma painike (AF-ON-painike) AF käytössä
Oma painike (Tarkenn. pitopainike) Tarkenn. lukitus
Oma painike (Säätökiekko) Käytä Oma ()
Oma painike (Mukautuspainike 1) Käytä Oma ()
Oma painike (Mukautuspainike 2) Käytä Oma ()
Oma painike (Mukautuspainike 3) Käytä Oma ()
Oma painike (Mukautuspainike 4) Käytä Oma ()
Oma painike (Monival. keskipain.) Käytä Oma ()
Oma painike (Keskipain. toiminto) Käytä Oma ()
Oma painike (Vasen painike) Käytä Oma ()
Oma painike (Oikea painike) Käytä Oma ()
Oma painike (Alas-painike) Käytä Oma ()
Oma painike (AEL-painiketoiminto) Käytä Oma ()
Oma painike (AF-ON-painike) Käytä Oma ()
Oma painike (Tarkenn. pitopainike) Käytä Oma ()
Oma painike (Mukautuspainike 1) Käytä Oma (/)
Oma painike (Mukautuspainike 2) Käytä Oma (/)
Oma painike (Mukautuspainike 3) Suojaa
Oma painike (Fn/-painike) Lähetä älypuhelim.
Toimintovalik. aset.
Oman valits. aset.
Valitsimen asetus Av Tv
Av/Tv-kierto Normaali
Valitsim. Ev-korjaus Ei käytössä
Toim.rengas(objek.) Tehotarkennus
Kosk.toim. toiminto Kosketustarkennus
MOVIE-painike Aina
Lukitse käyttöosat Ei käytössä
Äänimerkit Käytössä

Verkko

Kun haluat palauttaa kohdan [Verkko] kohteiden oletusarvot, valitse [Palauta tehdasarvoihin] tai [Nollaa verkkoaset.]. Näiden kohteiden oletusarvoja ei palauteta, vaikka valittaisiin [Kameran asetusten palaut.].

MENU-kohteet  Oletusasetusarvo
Läh. älyp. -toiminto (Lähetä älypuhelim.)
Läh. älyp. -toiminto ( Lähetyskohde) Vain proxy
Lähetä tietokonees.
FTP-siirtotoiminnot (FTP-toiminto) Ei käytössä
FTP-siirtotoiminnot (FTP-yhteystapa) Langallinen LAN
FTP-siirtotoiminnot (Palvelinasetukset) Palvelin 1
FTP-siirtotoiminnot (FTP-siirto)
FTP-siirtotoiminnot (Näytä FTP-tulos)
FTP-siirtotoiminnot (Automaattinen siirto) Ei käytössä
FTP-siirtotoiminnot (RAW+J-siirtokohde) Vain JPEG
FTP-siirtotoiminnot (FTP-virransäästö) Ei käytössä
Katso TV:stä
Ohjaa älypuhelimel. (Ohjaa älypuhelimel.) Ei käytössä
Ohjaa älypuhelimel. ( Yhteys)
Ohjaa älypuhelimel. (Aina yhdistetty) Ei käytössä
Kuv.PC(langal. LAN) (Kuv.PC(langal. LAN)) Ei käytössä
Kuv.PC(langal. LAN) (Pariyhteys)
Lentokonetila Ei käytössä
Wi-Fi-asetukset (WPS-painallus)
Wi-Fi-asetukset (Tukiaseman asetuks.)
Wi-Fi-asetukset (Näytä MAC-osoite)
Wi-Fi-asetukset (Nollaa SSID/salas.)
Bluetooth-asetukset (Bluetooth-toiminto) Ei käytössä
Bluetooth-asetukset (Pariyhteys)
Bluetooth-asetukset (Näytä laiteosoite)
Sij. link.asetukset (Sijaintitietojen link.) Ei käytössä
Sij. link.asetukset (Ajan autom. korjaus)
(kun [Sijaintitietojen link.]-asetukseksi on valittu [Käytössä])
Käytössä
Sij. link.asetukset (Alueen autom. säätö)
(kun [Sijaintitietojen link.]-asetukseksi on valittu [Käytössä])
Käytössä
Bluetooth-kaukos. Ei käytössä
Langal. LAN-asetuk. (IP-osoitteen säätö) Automaattinen
Langal. LAN-asetuk. (Näytä LAN-tiedot)
Muokkaa lait. nimi
Tuo juurisertifikaatti
Suojaus (IPsec) Ei käytössä
Nollaa verkkoaset.

Toisto

Kun haluat palauttaa kohdan [Toisto] kohteiden oletusarvot, valitse [Palauta tehdasarvoihin]. Näiden kohteiden oletusarvoja ei palauteta, vaikka valittaisiin [Kameran asetusten palaut.].

MENU-kohteet  Oletusasetusarvo
Suojaa
Käännä
Poista
Luokitus
Luok. as. (oma pain.)
Määritä tulostus
Kopioi
Kuvan sieppaus
Suurenna kuva
Suurenna alk. suur. Vakiosuurennus
Suurenna alk. sij. Tarkennettu sijainti
Jatk. toisto interv.
Toistonop. interv. 5
Kuvaesitys (Toisto) Ei käytössä
Kuvaesitys (Väli) 3 sekuntia
Valitse toiston muisti Paikka 1
Katselutila Pvm. -näkymä
Hakemistonäyttö 9 kuvaa
Näytä ryhmänä Ei käytössä
Näytön kääntö Automaattinen
Kuvahypyn asetukset (Valitse Valitsin) Etuvalitsin
Kuvahypyn asetukset (Kuvahypyn tapa) Yksi kerrallaan

Asetus

Kun haluat palauttaa kohdan [Asetus] kohteiden oletusarvot, valitse [Palauta tehdasarvoihin]. Näiden kohteiden oletusarvoja ei palauteta, vaikka valittaisiin [Kameran asetusten palaut.].

MENU-kohteet  Oletusasetusarvo
Näytön kirkkaus Manuaalinen
Etsimen kirkkaus Automaattinen
Etsimen värilämpöt. ±0
Äänenvoimakkuus 7
Poiston vahvist "Peruuta" ensin
Virrans. aloitusaika 1 minuutti
Autom. samm.lämpö Vakio
NTSC/PAL-valitsin
Puhdistustila
Kosketustoiminto Ei käytössä
Kosketusnäyt./-levy Vain kosketusnäyttö
Kosketuslevy-aset. (Toiminta pystyasen.) Käyt.
Kosketuslevy-aset. (Kosketussijaintitila) Absol. sijainti
Kosketuslevy-aset. (Toiminta-alue) Oikea 1/2
Esittelytila Ei käytössä
TC/UB-asetukset (TC/UB-näyttöasetus) Laskuri
TC/UB-asetukset (TC Preset)
TC/UB-asetukset (UB Preset)
TC/UB-asetukset (TC Format) DF
TC/UB-asetukset (TC Run) Rec Run
TC/UB-asetukset (TC Make) Preset
TC/UB-asetukset (UB Time Rec) Ei käytössä
IR-kaukosäädin Ei käytössä
HDMI-asetukset (HDMI-tarkkuus) Automaattinen
HDMI-asetukset ( 24p/60p-lähtö) 60p
HDMI-asetukset (HDMI-tietonäyttö) Käytössä
HDMI-asetukset ( TC-lähtö) Ei käytössä
HDMI-asetukset ( REC-ohjain) Ei käytössä
HDMI-asetukset (HDMI-OHJAUS) Käytössä
4K-lähtövalinta Muistikortti+HDMI
USB-liitäntä Automaattinen
USB LUN -asetus Useita
USB-virtalähde Käytössä
Kuvaus tietok. -aset. (Valokuvien tal.kohde) Vain tietokone
Kuvaus tietok. -aset. (Tallenna RAW+J) RAW ja JPEG
Kieli
Pvm/aika-asetus
Alueasetus
IPTC-tiedot (Kirjoita IPTC-tiedot) Ei käytössä
IPTC-tiedot (Rekist. IPTC-tiedot)
Tekijänoikeustiedot (Kirj. tekijänoik.tiedot) Ei käytössä
Tekijänoikeustiedot (Aseta valokuvaaja)
Tekijänoikeustiedot (Aseta tekijänoikeus)
Tekijänoikeustiedot (Näytä tekijänoik.tied.)
Kirjoita sarjanumero Ei käytössä
Alusta
Tiedoston numero Sarja
Aseta tiedostonimi DSC
Tallennusmuistiaset. (Tallennusm. etusij.) Paikka 1
Tallennusmuistiaset. (Tallennustila) Vakio
Tallennusmuistiaset. (Vaih. muistia autom.) Ei käytössä
Val. tallennuskansio
Uusi kansio
Kansion nimi Vakiomuoto
Pal. kuvatietokanta*

* Tätä ei suoriteta, vaikka valittaisiin [Kameran asetusten palaut.] tai [Palauta tehdasarvoihin].

Näytä kortin tila
Versio
Sertifikaattilogo
Palauta

Oma valikko

Kun haluat palauttaa kohdan [Oma valikko] kohteiden oletusarvot, valitse [Palauta tehdasarvoihin] tai [Poista kaikki]. Näiden kohteiden oletusarvoja ei palauteta, vaikka valittaisiin [Kameran asetusten palaut.].

MENU-kohteet  Oletusasetusarvo
Lisää kohta
Lajittele kohta
Poista kohta
Poista sivu
Poista kaikki
Oman valikon näyttö Ei käytössä