Tallennettujen kuvien kiertäminen automaattisesti (Näytön kääntö)

Valitsee suunnan, kun toistetaan tallennettuja kuvia.

  1. MENU(Toisto) → [Näytön kääntö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Automaattinen:
Kun kameraa kierretään, näytetty kuva kiertyy automaattisesti tunnistamalla kameran suunnan.
Manuaalinen:
Pystysuunnassa otettu kuva näytetään pystysuunnassa. Jos kuvan suunta on asetettu käyttämällä toimintoa [Käännä], kuva näytetään sen mukaisesti.
Ei käytössä:
Kuvat näytetään aina vaakasuunnassa.