Apuviiva

Määrittää, näytetäänkö ruudukkoviivaa. Ruudukkoviiva auttaa säätämään kuvien sommittelua.

  1. MENU(Kamera- asetukset2) → [Apuviiva] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Kolm. sääntö -ruud.:
Pääkohteiden sijoittaminen lähelle ruudukkoviivoja, jotka jakavat näytön kolmanneksiin, tuottaa tasapainoisen sommittelun.
Suora ruudukko:
Nelikulmaiset ruudukot auttavat tarkistamaan, että kuva on vaakasuorassa. Tästä on hyötyä sommittelua arvioitaessa, kun kuvataan maisemia tai lähikuvia tai suoritetaan kameralla skannausta.
Vino ja suora ruud.:
Kohteen sijoittaminen vinoviivalle voi luoda kuvaan pirteän ja voimakkaan vaikutelman.
Ei käytössä:
Apuviivoja ei näytetä.