Palauta

Palauttaa tuotteen oletusasetukset. Vaikka suoritettaisiin [Palauta], tallennetut kuvat säilytetään.

  1. MENU(Asetus) → [Palauta] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Kameran asetusten palaut.:
Palauttaa tärkeimpien kuvausasetusten oletusasetukset.
Palauta tehdasarvoihin:
Palauttaa kaikkien asetusten oletusasetukset.

Huomautus

  • Älä poista akkua nollauksen aikana.
  • [AF-mikrosäätö] -asetettua arvoa ei nollata, vaikka suoritettaisiin [Kameran asetusten palaut.] tai [Palauta tehdasarvoihin].