MOVIE-painike

Määrittää, aktivoidaanko MOVIE (Video) -painike.

  1. MENU(Kamera- asetukset2) → [MOVIE-painike] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Aina:
Aloittaa videotallennuksen, kun MOVIE-painiketta painetaan missä tahansa tilassa.
Vain Video-tilassa:
Aloittaa videotallennuksen, kun MOVIE-painiketta painetaan, vain, jos kuvaustilaksi on valittu [Video] tai [Hidas ja nopea liike].