Salaman (myydään erikseen) käyttäminen

Käytä hämärässä ympäristössä salamaa kohteen valaisemiseksi kuvattaessa. Käytä salamaa myös kameran tärisemisen välttämiseksi.

Lisätietoja salamasta on sen käyttöohjeissa.
 1. Kiinnitä salama (myydään erikseen) tuotteeseen.

 2. Ota kuva sen jälkeen, kun olet kytkenyt salaman päälle ja se on latautunut täyteen.
  vilkkuu: lataus on käynnissä
  palaa: lataus on valmis
  • Käytettävissä olevat salamatilat vaihtelevat kuvaustilan ja toiminnon mukaan.

Huomautus

 • Salamaa ei voi käyttää, jos [Suljintyyppi]-asetukseksi on valittu [Elektroninen suljin].
 • Salamaa voidaan käyttää jatkuvan kuvauksen aikana, kun [Suljintyyppi]-asetukseksi on valittu [Automaattinen]. Mekaanista suljinta käytetään.
 • Salaman valo saattaa estyä, jos vastavalosuoja on kiinnitetty, ja tallennetun kuvan alaosa voi olla varjossa. Irrota vastavalosuoja.
 • Seiso vähintään 1 metrin päässä kohteesta, kun käytetään salamaa.
 • Salamaa ei voi käyttää videoita tallennettaessa.(LED-valoa voidaan käyttää, kun käytetään salamaa (myydään erikseen) LED-valon kanssa.)
 • Sammuta tuote ennen lisävarusteen, kuten salaman, kiinnittämistä moniliitäntäkenkään / irrottamista siitä. Varmista lisävarustetta kiinnitettäessä, että lisävaruste on kiinnitetty kunnolla tuotteeseen
 • Älä käytä moniliitäntäkenkää erikseen myytävän salaman kanssa, joka käyttää vähintään 250 V:n jännitettä tai jonka napaisuus on käänteinen kameran kanssa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
 • Salamaa, jonka napaisuus on käänteinen, voidaan käyttää synkronointiliittimen kanssa. Käytä salamaa, jonka synkronointijännite on enintään 400 V.
 • Jos kuvataan salamaa käyttäen ja zoom on W-asennossa, objektiivin varjo voi näkyä näytössä kuvausolosuhteiden mukaan. Jos näin tapahtuu, kuvaa poispäin kohteesta tai aseta zoom T-asentoon ja ota uudelleen kuva salamaa käyttäen.
 • Objektiivin mukaan tallennetun kuvan kulmat voivat olla varjostettuja.
 • Ulkoisen salamavalon kanssa kuvattaessa kuvassa voi näkyä vaaleita ja tummia raitoja, jos valotusaika on asetettu lyhyemmäksi kuin 1/4000 sekuntia. Jos näin tapahtuu, Sony suosittelee kuvaamista manuaalisessa salamatilassa ja salamavalon tason asettamista tasolle 1/2 tai korkeammalle.
 • Lisätietoja moniliitäntäkengän kanssa yhteensopivista lisälaitteista on saatavana Sonyn web-sivustosta, Sony-jälleenmyyjältä tai paikallisesta valtuutetusta Sony-huollosta.