Kasvojen rekister. (Poista)

Poistaa rekisteröidyt kasvot.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Kasvojen rekister.][Poista].
    Voit poistaa kaikki rekisteröidyt kasvot valitsemalla [Poista kaikki].

Huomautus

  • Rekisteröityjen kasvojen tiedot säilyvät tuotteessa, vaikka suorittaisit [Poista]-toiminnon. Kun haluat poistaa rekisteröityjen kasvojen tiedot tuotteesta, valitse [Poista kaikki].