Val.korj.aset.

Määrittää, käytetäänkö valotuskorjausarvoa ohjaamaan sekä salamavaloa että vallitsevaa valoa vai vain vallitsevaa valoa.

  1. MENU(Kamera- asetukset1) → [Val.korj.aset.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vallits&salama:
Käyttää valotuskorjausarvoa ohjaamaan sekä salamavaloa että vallitsevaa valoa.
Vain vallitsev:
Käyttää valotuskorjausarvoa ohjaamaan vain vallitsevaa valoa.