Aukkotoi. AF-tilassa (valokuva)

Muuttaa aukon käyttöjärjestelmän priorisoimaan automaattitarkennuksen seurannan suorituskykyä tai hiljaisuutta (vain yhteensopivaa objektiivia käytettäessä).

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Aukkotoi. AF-tilassa] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Vakio:
Käyttää aukon vakiokäyttöjärjestelmää.
Tarkennuksen prior.:
Vaihtaa aukon käyttöjärjestelmän priorisoimaan automaattitarkennuksen suorituskyvyn. Jatkuvan kuvauksen aikana elektronista suljinta käytettäessä asetus [Tarkennuksen prior.] mahdollistaa tarkennuksen jatkuvan säätämisen, kun F-arvo on suurempi kuin F16.
Hiljaisuusprioriteetti:
Vaihtaa aukon käyttöjärjestelmän priorisoimaan hiljaisuutta niin, että aukon käytön ääni on hiljaisempi kuin asetuksella [Vakio].

Huomautus

  • Kun valitaan [Tarkennuksen prior.] jatkuvan kuvauksen aikana, aukon käytön ääni saattaa kuulua, kuvaus saattaa hidastua tai näyttö saattaa välkkyä. Voit välttää nämä ilmiöt vaihtamalla asetukseksi [Vakio].
  • Kun [Hiljaisuusprioriteetti] on valittu, tarkennusnopeus saattaa laskea ja kohteeseen tarkentaminen saattaa olla vaikeampaa.
  • Tarkennus lukitaan ensimmäisen otoksen asetukseen, kun [Aukkotoi. AF-tilassa] -asetukseksi on valittu [Vakio] tai [Hiljaisuusprioriteetti] ja F-arvo on suurempi kuin F16.
  • Jos [Suljintyyppi] -asetukseksi on valittu [Mekaaninen suljin], [Tarkennuksen prior.] -asetusta ei voi valita.
  • Yhden kuvan kuvauksessa, kun [Suljintyyppi]-asetukseksi on valittu [Automaattinen], aukkoa käytetään [Vakio]-järjestelmällä, vaikka olisi valittu [Tarkennuksen prior.].
  • [Aukkotoi. AF-tilassa] ei ole käytettävissä, kun käytetään objektiivia, joka ei ole yhteensopiva tämän toiminnon kanssa.