Videoiden kuvaaminen

Voit kuvata videoita painamalla MOVIE (Video) ‑painiketta.

 1. Aloita tallennus painamalla MOVIE-painiketta.

  • Koska [MOVIE-painike]-asetukseksi on valittu [Aina] oletusasetuksissa, videotallennus voidaan aloittaa mistä tahansa kuvaustilasta.

 2. Pysäytä tallennus painamalla MOVIE-painiketta uudelleen.

Vihje

 • Voit määrittää videon tallennuksen käynnistämis-/pysäyttämistoiminnon haluamaasi näppäimeen. MENU(Kamera- asetukset2) → [Oma painike] → määritä [MOVIE] haluamaasi näppäimeen.
 • Kun haluat määrittää alueen, johon tarkennetaan, aseta alue valitsemalla [Tarkennusalue].
 • Jos haluat säilyttää tarkennuksen kasvoissa, sommittele kuva niin, että tarkennusalueen kehys ja kasvontunnistuskehys menevät päällekkäin, tai valitse [Tarkennusalue]-asetukseksi [Laaja].
 • Voit tarkentaa nopeasti videokuvauksen aikana painamalla suljinpainikkeen puoliväliin. (Automaattitarkennuksen toimintaääni voi joissakin tapauksissa tallentua.)
 • Kun haluat säätää valotusajan ja aukkoarvon haluttuihin arvoihin, valitse kuvaustilaksi (Video) ja valitse haluamasi valotustila.
 • Kuvauksen jälkeen esiin tulee kuvake osoitukseksi siitä, että tietoja kirjoitetaan. Älä poista muistikorttia kuvakkeen ollessa näkyvissä.
 • Seuraavia valokuvauksen asetuksia käytetään videokuvaukseen:
  • Valkotasapaino
  • Luova asetus
  • Mittausmuoto
  • Kasv./silm. etusij. AF
  • Kasv. etus. mon.mitt.
  • D-alueen opt.
  • Objektiivin kompen.
 • ISO-herkkyyden, valotuksen korjauksen ja tarkennusalueen asetuksia voidaan muuttaa videokuvauksen aikana.
 • Videoita kuvattaessa tallennettu kuva voidaan tulostaa ilman kuvaustietojen näyttämistä valitsemalla [HDMI-tietonäyttö]-asetukseksi [Ei käytössä].

Huomautus

 • Objektiivin ja tuotteen käytön äänet saattavat tallentua videon kuvaamisen aikana.
  Ääni voidaan poistaa käytöstä valitsemalla MENU → (Kamera- asetukset2) → [Ääniasetus][Ei käytössä].
 • Kuvauksen aikana olkahihnan koukkujen (kolmikulmainen koukku) ääni voi tallentua käyttötilanteen mukaan.
 • Jotta estettäisiin zoomausrenkaan toimintaäänen tallentuminen videoita tallennettaessa, kun käytetään moottoroitua zoom-objektiivia, videot kannattaa tallentaa käyttämällä zoomausvipua. Kun siirrät zoomausvipua, aseta sormi kevyesti vivulle ja käytä sitä napsauttamatta.
 • Kameran lämpötila nousee, kun kuvataan videoita jatkuvasti, ja kamera saattaa tuntua lämpimältä. Tämä ei ole vika. Lisäksi [Kamera ylikuumenee. Anna sen jäähtyä.]voi tulla näkyviin. Katkaise tällöin virta, anna kameran jäähtyä ja odota, kunnes se on taas kuvausvalmis.
 • Jos -kuvake tulee näkyviin, kameran lämpötila on kohonnut. Katkaise virta, anna kameran jäähtyä ja odota, kunnes se on taas kuvausvalmis.
 • Katso videotallennuksen jatkuva kuvausaika kohdasta ”Videoiden tallennusaika”. Kun videon tallennus on lopetettu, voit aloittaa toisen videon tallennuksen painamalla MOVIE-painiketta uudelleen. Tallennus voi pysähtyä tuotteen suojaamiseksi tuotteen tai akun lämpötilan mukaan.
 • Kun tilapyörä on asennossa (Video) tai tai kun kuvataan videoita, vaihtoehtoa [Seuranta] ei voi valita kohdassa [Tarkennusalue].
 • Kun kuvataan videoita [Ohjelmoitava]-tilassa, aukon arvo ja valotusaika asetetaan automaattisesti, eikä niitä voi muuttaa. Tästä syystä valotusaika saattaa lyhentyä kirkkaassa ympäristössä, eikä kohteen liike välttämättä tallennu tasaisesti. Valotustilaa muuttamalla ja aukkoarvoa ja valotusaikaa säätämällä liikkeen kohde voi tallentua tasaisesti.
 • Videoita kuvattaessa käytettävissä ovat ISO-arvot ISO 100 – ISO 102400. Jos ISO-arvoksi asetetaan suurempi arvo kuin ISO 102400, asetukseksi vaihdetaan automaattisesti ISO 102400. Kun videon kuvaus lopetetaan, ISO-arvo palaa alkuperäiseen asetukseensa.
 • Videotallennustilassa ISO-herkkyydeksi voidaan valita ISO 100 – ISO 102400. Jos ISO-arvoksi asetetaan pienempi arvo kuin ISO 100, asetukseksi vaihdetaan automaattisesti ISO 100. Kun videon kuvaus lopetetaan, ISO-arvo palaa alkuperäiseen asetukseensa.
 • Videokuvaustilassa seuraavia asetuksia ei voi asettaa [Kuvatehoste]-tilassa. Kun videotallennus alkaa, asetus [Ei käytössä] asetetaan tilapäisesti.
  • Täyteläinen mv
 • Jos kamera osoitetaan erittäin voimakkaaseen valonlähteeseen kuvattaessa videota alhaisella ISO-herkkyydellä, kuvan korostettu alue saattaa tallentua mustana alueena.
 • Jos monitorin näyttötilaksi on valittu [Etsin], näyttötilaksi vaihtuu [Näytä kaikki tied.], kun videokuvaus alkaa.
 • Käytä PlayMemories Home -sovellusta, kun tuodaan XAVC S -videoita ja AVCHD-videoita tietokoneeseen.