Itselauk. tyyppi

Kun kuvataan itselaukaisimen kanssa, määrittää, montako kuvaa tallennetaan ja montako sekuntia kuluu suljinpainikkeen painamisesta sulkimen vapauttamiseen.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Itselauk. tyyppi] → haluttu asetus.
    • [Itselauk. tyyppi]-asetusnäyttö voidaan tuoda esiin painamalla Fn-painiketta.

Valikkokohteen tiedot

Itselauk. (yksittäisk.):
Ottaa yhden kuvan käyttäen itselaukaisinta (10 sekuntia / 5 sekuntia / 2 sekuntia).
Itselaukaisin (jatk.):
Ottaa kuvia jatkuvasti käyttäen itselaukaisinta (3 kuvaa 10 sekunnin kuluttua / 5 kuvaa 10 sekunnin kuluttua / 3 kuvaa 5 sekunnin kuluttua / 5 kuvaa 5 sekunnin kuluttua / 3 kuvaa 2 sekunnin kuluttua / 5 kuvaa 2 sekunnin kuluttua).