Painikkeen toiminnon vaihtaminen tilapäisesti (Oman valits. aset.)

Voit määrittää haluamasi toiminnot etupainikkeeseen, takapainikkeeseen ja kiekkopainikkeeseen ja tallentaa enintään kolme asetusyhdistelmää Oma valitsin -asetuksiksi.Voit palauttaa tai vaihtaa tallennettuja Oma valitsin -asetuksia nopeasti painamalla etukäteen määritettyä mukautettua näppäintä.

Toimintojen tallentaminen Oma valitsin -asetuksiin

Tallenna toiminnot, jotka haluat määrittää etupainikkeeseen, takapainikkeeseen ja kiekkopainikkeeseen kohteisiin [Oma valitsin 1][Oma valitsin 3].

 1. MENU → (Kamera- asetukset2) → [Oman valits. aset.].
 2. Valitse (Oma valitsin 1) -kohtaa varten valitsin tai painike ja paina kiekkopainikkeen keskiötä.
 3. Valitse määritettävä toiminto painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä.

  • Valitse ”--” (Ei asetettu) valitsimelle tai painikkeelle, jolle et halua määrittää mitään toimintoa.
 4. Kun olet valinnut kaikkien valitsimien ja painikkeen toiminnot kohdassa (Oma valitsin 1) toistamalla vaiheita 2 ja 3, valitse [OK].

  (Oma valitsin 1) -asetukset tallennetaan.

  • Jos haluat tallentaa myös (Oma valitsin 2)- ja (Oma valitsin 3) -asetukset, noudata yllä kuvattua menettelyä.


Näppäimen määrittäminen palauttamaan Oma valitsin

Määritä mukautettu näppäin palauttamaan tallennetut Oma valitsin -asetukset.

 1. MENU →(Kamera- asetukset2) → [Oma painike] tai [Oma painike] → Valitse näppäin, jota haluat käyttää Oma valitsin -asetusten palauttamiseen.
 2. Valitse palautettavan Oma valitsin -asetuksen numero tai kuvio Oma valitsin -asetukseen vaihtamista varten.


Valikkokohteen tiedot

Oma valits. 1 pidossa /Oma valits. 2 pidossa/Oma valits. 3 pidossa:
Kun näppäin pidetään painettuna, kohdassa [Oman valits. aset.] tallennetut toiminnot määritetään valitsimeen/painikkeeseen.
Oma valitsin 1→2→3 :
Aina kun näppäintä painetaan, toiminto vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: normaali toiminto → Oma valitsin 1 -toiminto → Oma valitsin 2 -toiminto → Oma valitsin 3 -toiminto → normaali toiminto.
Vaihda Oma valits. 1 /Vaihda Oma valits. 2/Vaihda Oma valits. 3:
Kohdassa [Oman valits. aset.] tallennettu toiminto säilytetään, vaikka näppäintä ei pidettäisi painettuna. Palaa normaaliin toimintoon painamalla näppäintä uudelleen.


Kuvaaminen vaihdettaessa Oma valitsin-toimintoon

Voit palauttaa Oma valitsin-toiminnon kuvauksen aikana käyttämällä mukautettua näppäintä ja kuvata samalla, kun muutat kuvausasetusta kiertämällä etupainiketta, takapainiketta ja kiekkopainiketta.


Seuraavassa esimerkissä alla luetellut toiminnot on rekisteröity Oma valitsin-toimintoon ja [Oma valitsin 1→2→3] on määritetty C1 (Mukautettu 1) -painikkeeseen.

Oma valitsin 1 Oma valitsin 2 Oma valitsin 3
Kiekkopainike ISO Valkotasapaino Ei asetettu
Etupainike Av Luova asetus Siirrä AF-piste: V/O
Takapainike Tv Kuvatehoste Siirrä AF-piste: Y/A
 1. Paina C1 (Mukautettu 1) -painiketta.

  [Oma valitsin 1] -kohtaan tallennetut toiminnot määritetään kiekkopainikkeeseen, etupainikkeeseen ja takapainikkeeseen.

  • Alla olevat kuvakkeet näytetään näytön alaosassa.

 2. Aseta ISO-arvo kiertämällä kiekkopainiketta, aseta aukon arvo kiertämällä etupainiketta ja aseta valotusaika kiertämällä takapainiketta.
 3. Paina C1-painiketta uudelleen.

  [Oma valitsin 2] -kohtaan tallennetut toiminnot määritetään kiekkopainikkeeseen, etupainikkeeseen ja takapainikkeeseen.

 4. Aseta [Valkotasapaino] kiertämällä kiekkopainiketta, [Luova asetus] kiertämällä etupainiketta ja [Kuvatehoste] kiertämällä takapainiketta.
 5. Paina C1-painiketta uudelleen ja muuta kohtaan [Oma valitsin 3] tallennettujen toimintojen asetusarvot.
 6. Ota kuva painamalla suljinpainiketta.

Huomautus

 • Oma valitsin -asetuksia, joissa jokaisen säätimen/painikkeen asetuksena on [Ei asetettu], ei palauteta, kun mukautettua näppäintä painetaan. Ne ohitetaan myös kohdassa [Oma valitsin 1→2→3].
 • Vaikka valitsin/painike olisi lukittu [Lukitse käyttöosat] -toiminnolla, lukitus poistetaan tilapäisesti, kun Oma valitsin-toiminto palautetaan.