USB LUN -asetus

Parantaa yhteensopivuutta rajoittamalla USB-liitännän toimintoja.

  1. MENU (Asetus) → [USB LUN -asetus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Useita:
Käytä normaalisti asetusta [Useita].

Yksi:
Valitse [USB LUN -asetus] -asetukseksi [Yksi] vain, jos yhteyttä ei voi muodostaa.