Poista kohta

Voit poistaa valikkokohteita, jotka on lisätty kohtaan (Oma valikko) MENU-valikossa.

  1. MENU (Oma valikko) → [Poista kohta].
  2. Valitse poistettava kohde painamalla kiekkopainikkeen ylä-/ala-/vasenta/oikeaa puolta ja poista sitten valittu kohde painamalla keskiötä.

Vihje

  • Jos haluat poistaa kaikki sivun kohteet, valitse MENU → (Oma valikko) → [Poista sivu].
  • Voit poistaa kaikki kohteet, jotka on lisätty kohtaan (Oma valikko), valitsemalla MENU → (Oma valikko) → [Poista kaikki].