HDMI-asetukset: TC-lähtö (video)

Määrittää, kerrostetaanko TC (aikakoodi) -tiedot lähtösignaaliin HDMI-liittimen kautta, kun signaali lähetetään muihin ammattilaitteisiin.
Tämä toiminto kerrostaa aikakooditiedot HDMI-lähtösignaaliin. Tuote lähettää aikakooditiedot digitaalisena datana, ei näytössä näkyvänä kuvana. Liitetty laite voi sitten tunnistaa aikatiedot digitaalisesta datasta.

  1. MENU (Asetus) → [HDMI-asetukset][TC-lähtö] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Aikakoodi lähetetään muihin laitteisiin.
Ei käytössä:
Aikakoodia ei lähetetä muihin laitteisiin.

Huomautus

  • Kun [TC-lähtö]-asetukseksi on valittu [Käytössä], kuvaa ei välttämättä lähetetä oikein televisioon tai tallennuslaitteeseen. Valitse tällöin [TC-lähtö]-asetukseksi [Ei käytössä].