AF-S-prioriteettias.

Valitsee, vapautetaanko suljin, vaikka kohde ei olisi tarkka, kun [Tarkennustila]-asetukseksi on valittu [Yhden k. AF] tai [Suora m.tark.] ja kohde pysyy paikallaan.

  1. MENU(Kamera- asetukset1) → [AF-S-prioriteettias.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

AF:
Priorisoi tarkennuksen. Suljinta ei vapauteta, ennen kuin kohde on tarkka.
Vapautus:
Priorisoi sulkimen vapauttamisen. Suljin vapautetaan, vaikka kohde olisi epätarkka.
Tasapainoinen:
Kuvaa tasapainottaen sekä tarkennusta että sulkimen vapauttamista.