AF/MF-säätö

Voit vaihtaa tarkennustilan helposti automaattisesta manuaaliseksi tai toisin päin kuvauksen aikana otetta irrottamatta.

  1. MENU → (Kamera- asetukset2) → [Oma painike] tai [Oma painike] → haluttu painike → [AF/MF-ohj. pito] tai [AF/MF-ohj. vaihto].

Valikkokohteen tiedot

AF/MF-ohj. pito :
Vaihtaa tarkennustilan, kun painike pidetään painettuna.
AF/MF-ohj. vaihto :
Vaihtaa tarkennustilan, kunnes painiketta painetaan uudelleen.

Huomautus

  • [AF/MF-ohj. pito] -toimintoa ei voi määrittää kiekkopainikkeen kohtiin [Vasen painike], [Oikea painike] tai [Alas-painike].