Kasv. etus. mon.mitt.

Määrittää, mittaako kamera kirkkautta havaittujen kasvojen perusteella, kun [Mittausmuoto]-asetukseksi on valittu [Monipiste].

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Kasv. etus. mon.mitt.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Kamera mittaa kirkkautta havaittujen kasvojen perusteella.
Ei käytössä:
Kamera mittaa kirkkautta käyttämällä [Monipiste]-asetusta tunnistamatta kasvoja.

Huomautus

  • Kun kuvaustilaksi on asetettu [Älykäs automaatti], [Kasv. etus. mon.mitt.]-asetukseksi lukitaan [Käytössä].
  • Kun kohdassa [Kasv./Silmä-AF-as.] on valittu [Kasv./silm. etusij. AF] -asetukseksi [Käytössä] ja [Kohteentunnistus]-asetukseksi [Eläin], [Kasv. etus. mon.mitt.] ei toimi.