Puhdistustila

Jos kameran sisään päässyt pöly tai lika kiinnittyy kuva-anturin (osa, joka muuntaa valon sähköiseksi signaaliksi) päälle, se voi näkyä kuvissa tummina pisteinä joissakin kuvausympäristöissä. Jos näin tapahtuu, puhdista kuva-anturi noudattamalla alla olevia ohjeita.

 1. Varmista, että akku on latautunut riittävästi.
 2. MENU (Asetus) → [Puhdistustila][Syötä].
  Kuva-anturi ravistaa pölyn pois tärisemällä hieman.
 3. Sammuta tuote noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
 4. Irrota objektiivi.
 5. Puhdista kuva-anturin pinta ja sen ympäristö puhaltimella.

 6. Kiinnitä objektiivi.

Vihje

Huomautus

 • Puhdista kuva-anturi nopeasti.
 • Tuotteen mukana ei toimiteta puhallinta. Käytä tavallista puhallinta.
 • Varmista ennen puhdistuksen suorittamista, että akun jäljellä oleva varaus on vähintään (3 akkukuvaketta jäljellä). Verkkolaitteen (mukana) käyttämistä suositellaan.
 • Älä käytä spray-tyyppistä puhallinta, koska se voi roiskuttaa vesipisaroita kameran rungon sisään.
 • Älä työnnä puhaltimen kärkeä sisään objektiivin kiinnitysalueen ohi, jotta puhaltimen kärki ei kosketa kuva-anturia.
 • Pidä kameraa etupuoli hieman alaspäin, jotta pöly putoaa ulos.
 • Älä altista tuotetta iskuille puhdistuksen aikana.
 • Älä puhalla kuva-anturiin liian lujaa, kun puhdistat sitä puhaltimella. Jos anturiin puhalletaan liian lujaa, tuotteen sisäosat voivat vaurioitua.
 • Jos pölyä on jäljellä myös sen jälkeen, kun tuote on puhdistettu ohjeiden mukaisesti, ota yhteys huoltoon.