Ens. tark. suuren. (valokuva)

Asettaa alkusuurennuskertoimen käytettäessä toimintoa [Tark. suurennus]. Valitse asetus, joka auttaa rajaamaan kuvan.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Ens. tark. suuren.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Koko ruudun kuvaus

x1,0:
Näyttää kuvan samalla suurennuksella kuin kuvausnäyttö.
x4,7:
Näyttää 4,7-kertaa suurennetun kuvan.


APS-C-/Super 35 mm ‑koon kuvaus

x1,0:
Näyttää kuvan samalla suurennuksella kuin kuvausnäyttö.
x3,1:
Näyttää 3,1-kertaa suurennetun kuvan.