USB-virtalähde

Määrittää, syötetäänkö micro USB -kaapelilla virtaa, kun tuote on liitetty tietokoneeseen tai USB-laitteeseen.

  1. MENU (Asetus) → [USB-virtalähde] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Käytössä:
Tuotteeseen syötetään virtaa micro USB -kaapelilla, kun tuote on liitetty tietokoneeseen tms.
Ei käytössä:
Tuotteeseen ei syötetä virtaa USB -mikrokaapelilla, kun tuote on liitetty tietokoneeseen tms. Jos käytetään toimitettua vaihtovirtasovitinta, virtaa syötetään, vaikka [Ei käytössä] olisi valittu.


Käytettävissä olevat toiminnot, kun virtaa syötetään USB-kaapelin kautta

Seuraava taulukko näyttää, mitkä toiminnot ovat käytettävissä / pois käytöstä, kun virtaa syötetään USB-kaapelin kautta.
Valintamerkki tarkoittaa, että toiminto on käytettävissä, ja ”–” tarkoittaa, että toiminto ei ole käytettävissä.

Toiminto Käytettävissä / ei käytettävissä
Kuvaaminen
Kuvien toistaminen
Wi-Fi-/NFC-/Bluetooth-yhteydet
Akun lataaminen
Kameran kytkeminen päälle ilman, että akku on asetettu

Huomautus

  • Aseta tuotteeseen akku, jotta voit syöttää virtaa USB-kaapelilla.