Av/Tv-kierto

Määrittää etupainikkeen, takapainikkeen tai kiekkopainikkeen kiertosuunnan, kun muutetaan aukkoarvoa tai valotusaikaa.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Av/Tv-kierto] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Normaali:
Ei muuta etupainikkeen, takapainikkeen tai kiekkopainikkeen kiertosuuntaa.
Käänteinen:
Vaihtaa etupainikkeen, takapainikkeen tai kiekkopainikkeen kiertosuunnan.