Valotuks. vakios.

Säädä kameran standardi oikeaa valotusarvoa varten kussakin mittaustilassa.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Valotuks. vakios.] → haluttu mittaustila.
  2. Valitse haluamasi arvo mittausstandardiksi.
    • Voit asettaa arvoksi -1 EV – +1 EV 1/6 EV:n välein.

Mittaustila

Asetettua vakioarvoa käytetään, kun vastaava mittaustila valitaan kohdassa MENU (Kamera- asetukset1) → [Mittausmuoto].

Monipiste/ Keskipiste/ Piste/ Näytön keskiarvo/ Kohokohta

Huomautus

  • Asetuksen [Valotuks. vakios.] muuttaminen ei vaikuta valotuskorjaukseen.
  • Valotusarvo lukitaan piste-AEL:ää käytettäessä asetukselle [Piste] asetetun arvon mukaan.
  • M.M (manuaalinen mittaus) ‑vakioarvoa muutetaan kohdassa [Valotuks. vakios.] asetetun arvon mukaan.
  • Kohdassa [Valotuks. vakios.] asetettu arvo tallennetaan Exif-tietoihin erillään valotuskorjausarvosta. Valotuksen vakioarvon määrää ei lisätä valotuskorjausarvoon.
  • Jos [Valotuks. vakios.] asetetaan haarukointikuvauksen aikana, haarukoinnin otosten määrä nollataan.