Video sulkimella

Videoiden tallennus voidaan aloittaa tai lopettaa painamalla suljinpainiketta, joka on suurempi ja helpompi painaa kuin MOVIE (Video) -painike.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Video sulkimella] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Päällä:
Ottaa käyttöön videotallennuksen suljinpainiketta käyttämällä, kun kuvaustilaksi on asetettu [Video] tai [Hidas ja nopea liike].
Pois:
Poistaa käytöstä videotallennuksen suljinpainiketta käyttämällä.

Vihje

  • Kun [Video sulkimella] -asetukseksi on valittu [Päällä], voit silti aloittaa tai lopettaa videoiden tallentamisen käyttämällä MOVIE-painiketta.
  • Kun [Video sulkimella] -asetukseksi on valittu [Päällä], voit aloittaa tai lopettaa suljinpainikkeella videoiden tallentamisen ulkoisella tallennus-/toistolaitteella käyttämällä toimintoa [REC-ohjain].

Huomautus

  • Kun [Video sulkimella] -asetukseksi on valittu [Päällä], et voi tarkentaa painamalla suljinpainiketta puoliväliin videotallennuksen aikana.