Kosketuslevy-aset.

Kosketuslevytoimintoihin liittyviä asetuksia voidaan säätää etsinkuvauksen aikana.

  1. MENU (Asetus) → [Kosketuslevy-aset.] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Toiminta pystyasen.:
Määrittää, otetaanko kosketuslevytoiminnot käyttöön etsinkuvauksen aikana pystyasennossa. Voit estää pystysuuntaisen kuvauksen aikana virheelliset toiminnot, joiden syynä on monitoria koskettava nenä tms.
Kosketussijaintitila:
Määrittää, siirretäänkö tarkennuskehys näytössä kosketettuun kohtaan ([Absol. sijainti]) vai siirretäänkö tarkennuskehys haluttuun kohtaan vetämissuunnan ja liikkeen määrän perusteella ([Suhteellinen sijainti]).
Toiminta-alue:
Määrittää kosketuslevytoimintoihin käytettävän alueen. Toimintoihin käytettävää aluetta rajoittamalla voidaan estää virheelliset toiminnot, joiden syynä on monitoria koskettava nenä tms.

Kosketussijaintitila

Jos valitaan [Absol. sijainti], tarkennuskehys voidaan siirtää kaukana olevaan sijaintiin nopeammin, koska tarkennuskehyksen sijainti voidaan määrittää suoraan kosketustoiminnoilla.

Jos valitaan [Suhteellinen sijainti], kosketuslevyä voidaan käyttää sieltä, mistä se on helpointa, ilman että sormea täytyy liikuttaa laajalla alueella.

Vihje

  • Kosketuslevytoiminnoissa, kun [Kosketussijaintitila]-asetukseksi on valittu[Absol. sijainti], kohdassa [Toiminta-alue] määritettyä aluetta kohdellaan koko näyttönä.