Nollaa EV-korjaus

Määrittää, säilytetäänkö [Valotuksen korjaus] -toiminnolla asetettu valotusarvo, kun virta katkaistaan, kun valotuksen korjauspainike on asennossa ”0”.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Nollaa EV-korjaus] → haluttu asetus.

Valikkokohteen tiedot

Säilytä:
Säilyttää asetukset.
Nollaa:
Nollaa asetukset.