Lukitse käyttöosat

Voit määrittää, lukitaanko monivalintakytkin, painikkeet ja kiekot pitämällä Fn (Toiminto) -painike painettuna.

  1. MENU (Kamera- asetukset2) → [Lukitse käyttöosat] → haluttu asetus.
    • Kun haluat lukita käyttöosat, pidä Fn (Toiminto) -painiketta painettuna, kunnes viesti ”Lukittu.” tulee näkyviin monitorissa.

Valikkokohteen tiedot

Ei käytössä:
Monivalintakytkintä, etu-, taka- tai kiekkopainiketta ei lukita, vaikka Fn (Toiminto) -painike pidettäisiin painettuna.
Vain monivalitsin:
Lukitsee monivalintakytkimen.
Valitsin + kiekko:
Lukitsee etupainikkeen, takapainikkeen ja kiekkopainikkeen.
Kaikki:
Lukitsee monivalintakytkimen, etupainikkeen, takapainikkeen ja kiekkopainikkeen.

Vihje

  • Voit vapauttaa lukon pitämällä Fn (Toiminto) -painikkeen painettuna.

Huomautus

  • Jos [AF-alueen tall.] -asetukseksi valitaan [Käytössä], [Lukitse käyttöosat] -asetukseksi lukitaan [Ei käytössä].