Wi-Fi-asetukset: Nollaa SSID/salas.

Tuote jakaa [Lähetä älypuhelim.]- ja [Ohjaa älypuhelimel.] -kohdan [Yhteys] -yhdistämistiedot sellaisen laitteen kanssa, jolla on oikeus muodostaa yhteys. Jos haluat vaihtaa laitteet, joilla on oikeus muodostaa yhteys, nollaa yhteystiedot.

  1. MENU(Verkko) → [Wi-Fi-asetukset][Nollaa SSID/salas.][OK].

Huomautus

  • Jos tämä tuote yhdistetään älypuhelimeen yhteystietojen nollaamisen jälkeen, älypuhelimen asetukset täytyy tehdä uudelleen.