Tark.alueen raja

Rajoittamalla käytettävissä olevia tarkennusalueasetuksia etukäteen voit valita nopeammin [Tarkennusalue]-asetuksia.

  1. MENU (Kamera- asetukset1) → [Tark.alueen raja] → Lisää valintamerkkejä tarkennusalueisiin, joita haluat käyttää, ja valitse sitten [OK].
    Tarkennusaluetyypit, joissa on merkintä , ovat käytettävissä asetuksina.

Vihje

  • Kun määrität [Vaihda tarkenn.alue] -toiminnon haluamaasi näppäimeen valitsemalla MENU (Kamera- asetukset2) → [Oma painike] tai [Oma painike], tarkennusalue vaihtuu aina, kun painat määritettyä näppäintä. Kun rajoitat valittavissa olevia tarkennusaluetyyppejä etukäteen [Tark.alueen raja] -toiminnolla, voit valita haluamasi tarkennusalueasetuksen nopeammin.

    Jos määrität [Vaihda tarkenn.alue] -toiminnon mukautettuun näppäimeen, on suositeltavaa rajoittaa tarkennusaluetyyppejä toiminnolla [Tark.alueen raja].

Huomautus

  • Tarkennusaluetyyppejä, joissa ei ole valintamerkkiä, ei voi valita käyttämällä MENU-painiketta tai Fn (Toiminto) -valikkoa. Jos haluat valita sellaisen, lisää valintamerkki käyttämällä toimintoa [Tark.alueen raja].
  • Jos toiminnolla [Vaihd. P/V-AF-al.] tai [AF-alueen tall.] tallennettu tarkennusalueen valintamerkki poistetaan, tallennetut asetukset muuttuvat.