TC/UB-asetukset

Aikakoodi- (TC) ja käyttäjän bitti (UB) -tiedot voidaan tallentaa videoihin liitettynä datana.

 1. MENU (Asetus) → [TC/UB-asetukset] → asetusarvo, jota haluat muuttaa.

Valikkokohteen tiedot

TC/UB-näyttöasetus:
Määrittää laskurin, aikakoodin ja käyttäjän bitin näytön.
TC Preset:
Määrittää aikakoodin.
UB Preset:
Määrittää käyttäjän bitin.
TC Format:
Määrittää aikakoodin tallennusmenetelmän. (Vain, kun [NTSC/PAL-valitsin]-asetukseksi on valittu NTSC.)
TC Run:
Määrittää aikakoodin laskentamuodon.
TC Make:
Määrittää aikakoodin tallennusmuodon tallennusvälineessä.
UB Time Rec:
Määrittää, tallennetaanko aika käyttäjän bittinä.

Aikakoodin asettaminen (TC Preset)

 1. MENU (Asetus) → [TC/UB-asetukset][TC Preset].
 2. Kierrä kiekkopainiketta ja valitse kaksi ensimmäistä numeroa.
  • Aikakoodi voidaan asettaa seuraavalle alueelle.
   Kun [60i] on valittu: 00:00:00:00 – 23:59:59:29 

   *Kun [24p] on valittu, voit valita aikakoodin kaksi viimeistä numeroa neljän kerrannaisina 0–23 ruutuun.
   Kun [50i] on valittu: 00:00:00:00 – 23:59:59:24

 3. Aseta muut numerot samalla tavalla kuin vaiheessa 2 ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä.

Aikakoodin nollaaminen

 1. MENU (Asetus) → [TC/UB-asetukset][TC Preset].
 2. Nollaa aikakoodi (00:00:00:00) painamalla (Poista) -painiketta.

Aikakoodi (00:00:00:00) voidaan nollata myös käyttämällä RMT-VP1K-kaukolaukaisinta (myydään erikseen).

Käyttäjän bitin asettaminen (UB Preset)

 1. MENU (Asetus) → [TC/UB-asetukset][UB Preset].
 2. Kierrä kiekkopainiketta ja valitse kaksi ensimmäistä numeroa.
 3. Aseta muut numerot samalla tavalla kuin vaiheessa 2 ja paina sitten kiekkopainikkeen keskiötä.

Käyttäjän bitin nollaaminen

 1. MENU (Asetus) → [TC/UB-asetukset][UB Preset].
 2. Nollaa käyttäjän bitti (00 00 00 00) painamalla (Poista) -painiketta.

Aikakoodin tallennusmenetelmän valitseminen (TC Format *1)

 1. MENU (Asetus) → [TC/UB-asetukset][TC Format].

DF:
Tallentaa aikakoodin Drop Frame*2-muodossa.
NDF:
Tallentaa aikakoodin Non-Drop Frame -muodossa.

*1 Vain kun [NTSC/PAL-valitsin]-asetukseksi on valittu NTSC.

*2Aikakoodi perustuu 30 ruutuun sekunnissa.Todellisen ajan ja aikakoodin välille syntyy kuitenkin ero pitkään kestävän tallennuksen aikana, koska NTSC-kuvasignaalin ruututaajuus on noin 29,97 ruutua sekunnissa.Drop Frame korjaa tämän eron ja tekee aikakoodista ja todellisesta ajasta yhtenevät.Drop Frame poistaa kaksi ensimmäistä ruudun numeroa joka minuutti paitsi joka kymmenes minuutti.Aikakoodi ilman tätä korjausta on Non-Drop Frame.

 • Asetukseksi lukitaan [NDF], kun tallennetaan 4K/24p- tai 1080/24p-muodossa.

Aikakoodin laskentamuodon valitseminen (TC Run)

 1. MENU (Asetus) → [TC/UB-asetukset][TC Run].

Rec Run:
Määrittää aikakoodin askeltilan etenemään vain tallennuksen aikana. Aikakoodi tallennetaan järjestyksessä edellisen tallennuksen viimeisestä aikakoodista alkaen.
Free Run:
Määrittää aikakoodin askeltilan etenemään milloin vain kameran toiminnasta riippumatta.

 • Aikakoodia ei välttämättä tallenneta järjestyksessä seuraavissa tilanteissa, vaikka aikakoodi etenee [Rec Run] -tilassa.
  • Kun tallennusmuotoa vaihdetaan.
  • Kun tallennusväline poistetaan.

Aikakoodin tallennustavan valitseminen (TC Make)

 1. MENU (Asetus) → [TC/UB-asetukset][TC Make].
Preset:
Tallentaa juuri asetetun aikakoodin tallennusvälineeseen.
Regenerate:
Lukee edellisen tallennuksen viimeisen aikakoodin tallennusvälineestä ja tallentaa uuden aikakoodin viimeisen aikakoodin jatkoksi. Aikakoodi luetaan paikassa 1 olevalta muistikortilta, kun [Tallennustila]-asetukseksi kohdassa [Tallennusmuistiaset.] on valittu [Tal. molem. ()] tai [Tal. molem. (/)]. Aikakoodi luetaan muistikortilta, jolle videot tallennetaan, kun [Tallennustila]-asetukseksi on valittu [Vakio], [Tal. molem. ()], [Lajitt. (RAW/JPEG)], [Lajitt. (JPEG/RAW)] tai [Lajitt.(/)]. Aikakoodi etenee [Rec Run] -tilassa [TC Run] -asetuksesta riippumatta.